Organisatieadvies

Op basis van uw vraag- of probleemstelling werk ik een voorstel uit waarin ik uw specifieke situatie en wensen uiteenzet, op basis waarvan ik een plan van aanpak uitwerk met de bijbehorende investering. Veelal is dit een combinatie van mijn organisatieadvies met persoonlijke coaching en training van uw medewerkers. Na afstemming van dit voorstel en uw akkoord wordt er met uw mensen (projectmatig) gewerkt naar het gewenste resultaat.

Primair voer ik opdrachten zelf uit, en waar zinvol zoek ik samenwerking met vooraanstaande adviseurs met ruime praktijkervaring in het bedrijfsleven. Indien er een team samengesteld wordt zal ik altijd zelf de leiding over en verantwoordelijkheid voor het project behouden. Hierdoor bent u als klant altijd verzekerd van een vast aanspreekpunt en tevens van professionele en praktische ondersteuning. Ik maak mezelf graag zo snel mogelijk overbodig, zodat u blijvend meer rendement haalt uit uw organisatie.

Persoonlijke coaching

‘Als je focust op de belemmeringen, valt het doel,
als je focust op het doel, vallen de belemmeringen’

Voor kleine groepen en voor persoonlijke ontwikkelingstrajecten bied ik persoonlijke coaching. Deze intensieve vorm van begeleiding leidt tot uitstekende resultaten bij uw  persoonlijke en professionele ontwikkeling en die van uw medewerkers.

Voor training & coaching stem ik vooraf een plan van aanpak met u af waarin de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden vastgelegd. Zie ook de nieuwe dienstverlening voor het coachen van kleine groepen: Small Group Coaching.